جژئیات فعالیت

خانه جزئیات فعالیت

اتاق بازی در فضای باز و سرپوشیده

بازی در فضای بازی نوعی از ورزش است که باعث بهبود سلامت و پرورش جسمانی می شود. کودکان به طور طبیعی عاشق بازی هستند. بازی به آنها فرصت می دهد تا محیط پیرامون خود را کشف کنند، هماهنگی عضلات و رشد عضلانی به دست بیاورند و اعتماد به نفس بالاتری داشته باشند. بازی در فضای بازی انعطاف پذیری کودکان را هم افزایش می دهد و مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان را بهبود می بخشد که با طیف وسیعی از مهارت های جسمانی، - همان مهارت هایی که در ورزش هم پرورش داده می شوند- ارتباط دارد.