جژئیات فعالیت

خانه جزئیات فعالیت

اوریگامی

اوریگامی میزان خلاقیت و هوش کودک را به نحو چشمگیر و قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. اوریگامی فعالیتی‌است که در آن با استفاده از کاغذ و تا‌زدن آن، می‌توان شکل‌های مختلف هندسی، حیوانات و... ساخت. اوریگامی میزان خلاقیت و هوش کودک را به نحو چشمگیر و قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. اوریگامی به هماهنگی بین چشم و دست کودک، افزایش مهارت در کارهای فکری که نیاز به توالی و ترتیب دارد، افزایش دقت، افزایش تمرکز و صبر و شکیبایی کودک می انجامد