حیطه های آموزش

خانه درباره ما حیطه های آموزش

STEM Education

مخفف علوم ، فناوری ، مهندسی و ریاضیات است و اصطلاحی است که توسط بنیاد ملی علوم STEM آمریکا به کار گرفته شده است ، رویکردی آموزشی است که بر علوم ، فناوری ، مهندسی و ریاضیات ، شامل حل مسئله ، تفکر انتقادی ، خلاقیت STEM متمرکز است .مهارتهای حاصل از آموزش کنجکاوی ، تصمیم گیری ، رهبری ، کارآفرینی ، پذیرش شکست است.

تفکر نقاد

یکی از توانایی های ارزنده ای که کودکان باید کسب کنند این است که شنیده ها، خوانده ها، اندیشه ها و اعتقادهای مختلفی را که در زندگی با آن روبرو هستند ارزشیابی کنند و در مورد آنها تصمیم بگیرند. مهارت های حاصل از این آموزش، جست و جوگری، پرسشگری، اندیشیدن و خلاقیت می باشد.

تفکر خلاق

کودکان برای اینکه بتوانند تصمیم های مهمی در زندگی بگیرند باید تفکر نقاد در زندگی داشته باشند تا قادر باشند با تکیه بر تفکر و اندیشه بر مسائل پیرامون خویش چشم انداز روشنی کسب کنند و اطلاعات لازم را در مورد زندگی خویش جمع آوری و ترکیب کنند و با یک داوری خوب، آنها را ارزیابی و تحلیل کنند. مهارت های حاصل از این آموزش، قدرت ابراز وجود و خودکفایی، تفکر شهودی و قدرت تاثیرگذاری بر دیگران است.

رویکردهای یادگیری

در تمامی حیطه‌های آموزش کودکان با مشارکت، حل مسئله، طرح ریزی و بازبینی فعالانه در محیط یاد میگیرند.

رشد جسمی و حرکتی

با فعالیتهای متنوع مهارتهای حرکتی درشت و ظریف کودکان تقویت میشود. بازی های ما در شاد آموز هوش بدنی جنبشی کودکان را تقویت میکند.

ریاضیات

آموزش مفاهیم ریاضی از طریق بازی و متناسب با رشد ذهنی کودکان، با هدف افزایش میزان دقت آنها به محیط زندگی، کشف شباهت ها، به کارگیری درست مفاهیم ریاضی مانند طبقه بندی، ارتباط منطقی و اندازه گیری انجام می شود.

علوم و فناوری

کودکان در دنیای طبیعی به مشاهده، طبقه بندی، آزمایش و پیش بینی گی پردازند و دست به سازه های ذهنی خود می زنند.

رشد احساسی و اجتماعی

با بازی های مشارکتی و فعالیت در گروه های کوچک و بزرگ رشد هیجانی و اخلاقی، خودشناسی، همدلی و حس شایستگی کودکان ارتقاء می یابد.

فارسی

با ایفای نقش، قصه گویی و بازی های کلامی و تصویری دانش واژگانی و درک کلامی کودکان در محیط غنی شاد آموز ارتقاء می یابد.

هنرهای خلاقانه

نقاشی دنیایی است که کودک خلق میکند و در شاد آموز این خلق جذاب به وقوع می پیوندد. موسیقی هم با روان کودکان این سن بازی میکند. لذت کودکی در شاد آموز دوچندان میشود.

مطالعات اجتماعی

کودکان با تاریخ ایران و جهان و فرهنگ و اقتصاد آنها، پدیده های جغرافیایی و وظایف و مسئولیت های شهروندی آشنا میشوند.

زبان انگلیسی

تدریس واژگان و دستور زبان در قالب مکالمات روزمره به کودک آموزش داده می شود. در نتیجه پیچیدگی های زبان انگلیسی به صورت ذاتی مانند زبان مادری در ذهن کودک نقش می بندد.