اخبار و اطلاعیه ها

خانه اخبار و اطلاعیه ها

آموزشی

بازیها و تمرینهای زیادی وجود دارد كه شما می توانید برای افزایش تمركز و توجه فرزندتان به كار ببرید كه در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

سلامت و بهداشت

یک متخصص مهندسي ذهن گفت: رابطه محبت آميز و محترمانه پدر و مادر با يكديگر و با فرزندان، زمينه‌ساز بروز خلاقيت در آن‌هاست.

مشاوره و روانشناسی

قبل از ارائه بازي كامپيوتري يك محدوديت زماني مشخص را به كودك اطلاع دهيد .

تمرکز به کودکان

بازی عبارت است از هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که بصورت فردی یا گروهی، انجام و موجب کسب لذت و برآورده شدن نیازهای کودک شود

بازی و رشد کودکان

بازی عبارت است از هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که بصورت فردی یا گروهی، انجام و موجب کسب لذت و برآورده شدن نیازهای کودک شود

بازی و ورزش

برگزیده فعالیت های کودکان

بازی

بازی و رشد کودکان