کارتون, کارتون های اوپی

Hi Opie | شمارش برگها – قسمت 28

های اوپی قسمت 28
های اوپی قسمت 28

اوپی به برگها خیلی علاقه دارد. او می تواند تمرین ریاضی اش را با شمارش برگ ها انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.