رشد شناختی و زبان 1, رشد شناختی و زبان 2, رشد شناختی و زبان 3, رشد شناختی و زبان 4, رشد شناختی و زبان 5, رشد شناختی و زبان 6

جدول مراحل رشد زبان کودک تا 6 سالگی

جدول مراحل رشد زبان کودک تا 6 سالگی

مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه

مراحل رشد زبان کودکان چگونه است؟

والدین بعد از گذشت چند ماه از تولد کودک نگران رشد کودک شان در ابعاد مختلف هستند. یکی از ابعاد رشد زبانی کودک است. سوال هایی از قبیل آیا کودک من دیر شروع به حرف زدن کرده است؟ سن شروع به حرف زدن کودک دقیقا چه زمانی است؟ آیا کودک من رشد زبانی دارد؟ در این بحث به مراحل رشد زبان کودک در سنین مختلف که به طور میانگین به دست آمده می پردازیم.

رشد زبان و نظریه های رشد زبان

بهبود ادراک و شناخت در طول نوباوگی، زمینه را برای دستاورد خارق العاده انسان، یعنی زبان آماده می کند.
نظریه های رشد زبان از دیدگاه های مختلف وجود دارد؛ بعضی از آن ها نظیر چامسکی با دیدگاه فطری نگر بیان دارد که “تمام کودکان به وسیله فراگیری زبان به دنیا می آیند” اما رشد مناطق قشر مخ نشان داده که زبان فوری و ناگهانی نیست و به طور تدریجی است و بعد از تولد کودکان با یادگیری و اکتشاف، کسب می کنند. بعضی دیگر بر تعامل اجتماعی کودک تاکید و از تعامل توانایی درونی و تاثیرات محیطی می دانند.

شاید علاقمند باشید بدانید راهکارهای زود حرف زدن نوزاد چیست؟ این مطلب را در این باره بخوانید.

یکی از دیدگاه های دیدگاه ویگوتسکی است که مراحلی از رشد زبان را بیان می کند:

 1. گفتار اجتماعی یا گفتار بیرونی:
  پیش از سه سالگی ظاهر میشود و نقش آن کنترل رفتار دیگران است. مثلاً وقتی کودک به مادرش می گوید شیر می خواهم از این طریق به کنترل رفتار دیگران اقدام می کند.
 2. گفتار خود محورانه:
  بین 3 تا 7 سالگی رخ می دهد. این نوع گفتار، مرحله ی انتقالی گفتار بیرونی به گفتار درونی است. در این مرحله کودکان غالباً برای کنترل رفتارشان با خودشان حرف می زنند. مثلاً هنگام انجام کاری، آنچه را که انجام می دهند به زبان می آورند. نقش گفتار خود محورانه کنترل و هدایت رفتار خود است. ویگوتسکی از گفتار خصوصی بجای گفتار خود محورانه استفاده می کرد. پژوهش ها نشان می دهد وقتی که کودکان با تکالیف دشوار سروکار دارند یا زمانی که اشتباهات زیادی مرتکب می شوند از گفتار خصوصی بیشتر استفاده می کنند.
 3. گفتار درونی:
  پس از 7 سالگی ظاهر می شود. گفتار درونی با خود سخن گفتن به صورت بی صداست. گفتار درونی به اندیشه و رفتار انسان جهت می دهد و در همه ی کارکردهای عالی ذهنی وجود دارد.

وی در باب تفکر و زبان بیان می کند: در نظریه ی ویگوتسکی، تفکر و زبان در کودکان بصورت دو فعالیت مستقل از هم شروع می شوند. در ابتدا تفکر پیش زبانی یا تفکر بدون زبان، و زبان پیش عقلی یا گفتار بدون تفکر وجود دارند. کوشش کودکان در ماه های اول زندگی برای حل کردن مسائلی مانند دستیابی به اشیا و بازکردن در، موردی از تفکر بدون زبان است؛ و یا غان و غون کردن کودک با هدف جلب توجه یا خوشحال کردن بزرگسالان موردی از زبان بدون تفکر است.

در حدود 2 سالگی منحنی های مجزای تفکر پیش زبانی و زبان پیش عقلی به هم می رسند در نتیجه تفکر زبانی و زبان عقلانی می شود. در فاصله 2 تا 7 سالگی، زبان هم نقش درونی (هدایت و جهت دهی به تفکر) و هم نقش بیرونی (انتقال نتایج تفکر به دیگران) را ایفا می کند.

مراحل رشد زبان کودک

کودکان ابتدا زمزمه و غان و غون می کنند و با مراقبت کننده ای اشیا و رویداد هارا نام می برد، توجه مشترک برقرار می کنند. سپس قادر به درک برخی کلمات و با حرکات ایما و اشاره پیش کلامی (مثل اشاره) برای تاثیر بر رفتار دیگران استفاده می کنند. از 12 ماهگی به بعد به طور پیوسته به واژگان خود می افزایند و شروع به گفتن کلمه می کند. این اطلاعات به طور میانگین به دست آمده است. طبق تحقیقات عده ای کودکان دیرتر به سخن گفتن می افتند و ناگهانی جمله می گویند، عده ای هم زودتر از این زمان شروع به گفتن کلمه می کنند. این ها هیچ کدام نشان از نابهنجاری نیست و دلیل اصلی آن مشخص نیست و نگران کودک خود نباشید تا 3 سالگی.

اگر بعد از 3 سالگی کودک متوجه گفتار دیگران می شد ولی هنوز شروع به سخن گفتن و کلام نکرده بود و با ایما و اشاره منظور خود را می رساند به یک گفتار درمان و روان شناس کودک برای جستجو علت آن باشین تا آن را زود هنگام حل کنید.

«جدول مراحل رشد زبان کودک»

سن تعداد کلمه توضیحات
تولد تا 6ماهگی فقط آوا و زمزمه
 • زمزمه و غان و غون می کنند و با مراقبت کننده ای اشیا و رویداد هارا نام می برد.
 • از گریه های مختلف برای بیان نیاز های مختلف خود استفاده می کند.
 • هنگام صحبت با او لبخند می زند.
 • صدای افراد مختلف را تمایز می دهد و گوش می دهد.
7 تا 12 ماهگی بین 1 تا 3 کلمه
 • غان و غون گسترش یافته و تعدادی از صداها زبان گفتاری و الگوهای جامعه زبانی کودک را شامل می شود.
 • معنی برخی کلمات را درک می کند.
 • اسم خودش را متوجه و واکنش نشان میدهد.
 • از حرکات ایما و اشاره برای تاثیر بررفتار دیگران استفاده می کند.
 • تقلید برخی از آوا ها از مراقبت کنند و اطرافیان برای نشان نیاز، غیر از گریه از صداهای گفتاری استفاده می کند.
 • در بازی دالی موشه، نوبت را رعایت می کند.
 • گوش دادن با توجه و همراه با درک دارد.
 • از روی قصد و نیت (ارادی) از گفتار استفاده می کند.
13 تا 18 ماهگی تولد تا میانگین 50 کلمه
 • به طور پیوسته واژگان خود را می افزاید.
 • تک کلمه ها را تقلید و از الگو آهنگین شبیه به اطرافیان استفاده می کند.
 • معنای کلمه ها را درک و به آن ها اشاره می کند. (مثلا اشاره به اعضای بدن)
 • از اشاره و آواسازی همزمان استفاده می کند.
 • دستورات ساده متوجه و پیروی می کند.
19 تا 24 ماهگی 200 تا 250 کلمه
 • برخی کلمات را به طور واضح بیان می کند.
 • می تواند دو کلمه را باهم ترکیب کند.
 • استفاده از ضمیر هارا آغاز و یاد گرفته است.
 • استفاده از آهنگ مناسب در جمله پرسشی
 • طبقه بندی ها را متوجه و درک می کند. (اسباب بازی ها)
 • تقریبا یک چهارم تا نیمی از گفتار هنوز نامفهوم است (مثل کلمات دارای ر و ق)
2 تا 3 سالگی تا 500 کلمه
 • بیش از نیمی از گفتار قابل درک است.
 • واژگان به سرعت افزایش می یابد.
 • از ساختار جمله و نشانه اجتماعی آن به معانی کلمات پی می برد.
 • با جملات ساده صحبت می کند که ترتیب کلمه زبان بومی را تبعیت می کند، به تدریج شاخص دستور زبان را می افزاید.
 • مهارت های محاوره ای کارآمدی را نشان می دهد.
 • درخواست های خود را با نامیدن بیان می کند.
 • دستورهای دو قسمتی را پیروی می کند.
 • مکرر تکرار در کلمه دارد. (مثل آغاز کلمه مثل من، یا تکرار هجاهای آغازی)
3 تا 4 سالگی تا 2000 کلمه بیان می کند.

به غیر از واژگان درکی

 • از برخی ویژگی های معنی دار زبان نوشتاری آگاه است.
 • بر ساختار های دستوری پیچیده تسلط می یابد، گاهی قواعد را به موارد مستثنی بیش از حد گسترش می دهد.
 • گفتار را متناسب با سن، جنسیت و جایگاه اجتماعی شنودگان تنظیم می کند.
 • عملکرد اشیا را بلد است.
 • متضاد ها و هم معنی را می فهمد.
 • برای بیان احساساتش از زبان استفاده می کند.
 • تقلید و تکرار را ادامه می دهد.
 • سرعت گفتارش افزایش می یابد.
 • از جمله های مرکب و پیچیده استفاده می کند.
4 تا 5 سالگی واژگان به 10000 کلمه می رسد
 • می فهمد حروف و صداها به طور منظم به هم مرتبط اند.
 • از ساختار های دستوری به طور مناسب و در جای مناسب استفاده می کند.
 • مفهوم اعداد را می فهمد.
 • به درک مفاهیم فضایی ادامه می دهد.
 • به پرسش های پیچیده دو قسمتی می تواند پاسخ بدهد.
 • تعداد تکرار ها کاهش یافته است.
 • در مورد وقایع مختلف به طور صحیح می تواند صحبت کند.

 

در این بحث به طور کامل مراحل رشد زبان به هنجار بررسی شد. با بررسی کودک خود می توانید نقاط قوت و ضعف کودک خود را متوجه و در جهت تقویت یا بهبود آن برآیید. با توجه به تحقیقات عوامل متعددی بر رشد زبان کودک تاثیر دارند مثل رشد طبیعی بدن، سلامت بدن، جنسیت، هوش، خانواده، تماس با همسالان، تعداد افراد خانواده یا اطرافیان کودک. یعنی به طور کلی با توجه به نظریه های تعامل اجتماعی کودک بسیار به رشد و تقویت زبان او کمک می کند که این نقش مهم والدین و تعامل آن ها با کودک را می رساند.

شادآموز را در اینستاگرام دنبال کنید:

shadamooz_preschool

منبع:
1.کتاب روانشناسی رشد یک (از لقاح تا کودکی)؛ نویسنده: لورا برگ
2.کتاب رشد و شخصیت کودک؛ نویسنده: پاول هنری ماسن
3.مقالات مرتبط با رشد زبان کودک

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *