بهانه گیری کودک نق زدن کودک

بهانه گیری کودک و برخورد مناسب با آن

مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه برخورد با بهانه گیری کودک: راهکارهایی برای پیشگیری از نق زدن بچه آیا تا...

ادامه مطالعه

سواستفاده جنسی از کودک و راههای پیشگیری از آن

سو استفاده جنسی از کودک و راه های پیشگیری از آن

مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه کودکان آسيب پذيرترين افراد در جامعه هستند و به دلایل مختلفی از جمله سن و...

ادامه مطالعه

پوشش والدین در مقابل کودک چگونه باید باشد؟

پوشش والدین در مقابل کودک چگونه باید باشد؟

مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه برخی از والدین، فقط در دوران خردسالی به حمام کردن کودک، تعویض لباس در مق...

ادامه مطالعه