پوشش والدین در مقابل کودک چگونه باید باشد؟

پوشش والدین در مقابل کودک چگونه باید باشد؟

مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه برخی از والدین، فقط در دوران خردسالی به حمام کردن کودک، تعویض لباس در مق...

ادامه مطلب

خوابیدن کودک در رختخواب والدین و راهکار جدا شدن کودک

خوابیدن کودک در رختخواب والدین و راهکار جداشدن کودک

مدت زمان مطالعه: خوابیدن کودک در رختخواب والدین: راهنمای سنی جدا کردن اتاق کودک خوابیدن کودک در رخ...

ادامه مطلب

9راهکار آماده کردن فرزند اول برای فرزند جدید

9راهکار آماده كردن فرزند اول برای فرزند جدید

مدت زمان مطالعه: 8 دقیقه 9 راهکار برای پذیرش نوزاد جدید اگر در ماه‌های آینده منتظر فرزند جدیدی هست...

ادامه مطلب

در انتخاب پرستار بچه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

پرستار کودک و نکات مهم در انتخاب آن

مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه در انتخاب پرستار بچه به چه نکاتی باید توجه کرد؟ یکی از سؤالات و نگرانی‌ها...

ادامه مطلب