درباره ما

در مهدکودک شادآموز یاد می گیریم که :

در مهد کودک شادآموز یاد می گیرم که: من کی هستم؟ نگاه ویژه به شخصیّت کودک، آموزش پیرامون شناسایی خانواده و مسائل همراه با آن چگونه می توانم مستقل شوم و انسان کامل تری باشم؟ ارائه ی آموزش های ویژه ی استقلال، مسئولیّت، بازی های جمعی و اجتماعی، پرورش خلاقیّت و اصول زندگی مستقل در اجتماع باید چه مهارت هایی را یاد بگیرم و چه نکاتی را رعایت کنم؟ آموزش مهارت های زندگی فردی ، اجتماعی ، شناختی، معنوی و تقویت هوش هیجانی زبان مادری من چیست؟ آموزش مفاهیم زبان فارسی و تقویت گفتار کودک، آموزش متون ادبی کلاسیک کهن، قصّه خوانی و روایت داستانی من زبان دوم یاد می گیرم.